[Ok_vkv_list] Fwd: Re: Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse

Michal Cempírek, ok1mtz cempa na volny.cz
Středa Duben 24 13:09:57 CEST 2019


No a co třeba já. Rozjezdu závod, pak jdu na noční. No a ráno, když jsem použitelný, tak to dojedu. První část pošlu do 6h a pak celý závod do 24h. Výsledek je ten, že jsem hodnocen jen v 6h, v 24h ne a v mistrovství republiky také ne. Má to pak cenu závodit? Michal mtz
> Od: "Jan Pech" <zan4branik na seznam.cz>
> Komu: ok1dom na seznam.cz
> Datum: 24.04.2019 12:06
> Předmět: Re: [Ok_vkv_list] 	Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse
>
Ahoj, jsem pro zákaz vysílání po 6 hodinách. A zaslání deníku jen do jedné kategorie. Tedy ne že si vybere úsek 6 hodin a pošle jeden deník do 6 hodinové kategorie a druhy do 24 hodinové. To by pak vyhrávali porad Ti sami. Protože v prvních šesti hodinách se udělá stejně největší procento spojeni. Ve 24 hodinové kategorii taky nikdo nevysílá po uplynutí 24 hodin. To je ticho, ze by se dalo krájet. Honza OK9atd.
---------- Původní e-mail ----------
Od: OK1DOM <ok1dom na seznam.cz>
Komu: ok_vkv_list na lists.crk.cz
Datum: 24. 4. 2019 11:06:39
Předmět: Re: [Ok_vkv_list] 
 Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse

  
    To klidně můžou pracovat dál, ale
      hodnocen bude jen úsek 6h a ten se promítne i do dalších
      kategorií. Zbytek spojení mimo 6h bude jen pro kontrolu. 
      Jak jednoduché.
      GL! Mirek OK1DOM
       
      Dne 24.4.2019 v 9:24 Zbyněk OK2PIN napsal(a):
    
    
      
      Ahoj Mirku,
      
      
      IARU přímo vyzývá, aby účastníci kategorie 6h vysílali déle,
        zatímco ty navrhuješ, aby se jim to zakázalo:
      "Participants are welcome to operate longer than 6 hours
          and in such case they shall send their complete log"
      
      https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/contest-matters/contest-rules-for-2018
      
      
      73! Zbyněk, OK2PIN
      
      
      
      
        ---------- Původní e-mail ----------
        Od: OK1DOM <ok1dom na seznam.cz>
        Komu: ok_vkv_list na lists.crk.cz
        Datum: 24. 4. 2019 9:15:55
        Předmět: Re: [Ok_vkv_list] Všeobecné podmíneky závodů na VKV -
        diskuse
      
      
      
        
          Honzo,
            nějak nerozumím zejména jedné úvaze. Pokud se stanice
            zúčastní jen 6 hodin a výsledky pošle do všech kategorií,
            tak ve 24h bude nutně vzadu. To, co popisuješ, nastane jen v
            případě, kdy stanice pojede 24h a vykousne 6h část a tu
            pošle ještě v 6h kategorii.  Stačilo by omezení, že stanice
            hodnocená v 6h kategorii nesmí pracovat déle, než těch 6h.
            Potom by stanice 6h QRP by byla hodnocena jako 6hQRP, 
            24hQRP, 6hLP, 24hLP, 6hHP, 24hHP, v těch dalších kategoriích
            samozřejmě někde vzadu.
            
            GL! Mirek OK1DOM  
            
            
            Dne 21.4.2019 v 19:06 OK1VAO, Jan Karel napsal(a):
          
          
            ČRK připravuje úpravy Všeobecných
                  podmínek závodů na VKV. Hlavním důvodem je sladění
                  kategorií závodů tak, aby deníky byly kompatibilní s
                  vyhodnocováním na mezinárodní úrovni. 
            
            
            
            Zavedení nových kategorií a zařazování
                  stanic do nich prošlo historickým vývojem, který je na
                  úrovni OK hodnocení a mezinárodního hodnocení různý.
                  Do OK národního hodnocení byly kategorie low power do
                  100 W (LP), QRP do 5 W a 6-ti hodinové kategorie
                  zaváděny postupně a dříve, než do hodnocení na úrovni
                  IARU, konkrétně LP kategorie se v OK vyhodnocuje od
                  roku 2011, QRP a 6h kategorie od roku 2016. Od počátku
                  byly stanice v těchto kategorií současně uvedeny v
                  celkové výsledkové listině. Zařazení stanic do
                  kategorií LP a QRP v OK hodnocení probíhá automaticky
                  na základě deklarovaného výkonu v hlavičce edi souboru
                  v řádku SPowe, resp. podle PSect a času spojení v logu
                  do kategorie 6h. Motivací pro automatické zařazení
                  stanic do příslušné kategorie byla snaha usnadnit
                  stanicím administrativu s manuální editací EDI
                  souboru.
            
            
            Na mezinárodní úrovni (IARU) začaly být
                  od roku 2015 vyhodnocovány kategorie 6h single a 6h
                  multi, od ročníku 2018 byly kategorie změněny tak, že
                  přibyly kategorie single LP, multi LP a 6h kategorie
                  byly sjednoceny do jedné (single a multi dohromady).
                  Zařazení do kategorií je v mezinárodním hodnocení
                  prováděno důsledně dle kategorie deklarované v
                  hlavičce EDI souboru (řádky PSect, resp. Pband),
                  nikoli automaticky, jako v OK.
            
            
            V OK hodnocení máme v současnosti kromě
                  LP kategorie i kategorii QRP do 5 W. Další rozdílem je
                  to, že oproti OK hodnocení, kde jsou pro dané pásmo
                  vytvořeny tři výsledkové listiny, celková, LP a QRP a
                  účastníci s výkonem do 5 W jsou ve všech třech
                  výsledkových listinách v mezinárodním hodnocení jsou
                  dvě výsledkové listiny a podle výkonu jsou účastníci
                  pouze v jedné z nich. Obě varianty mají své pro i
                  proti. V našem hodnocení si stanice mohou snadno
                  porovnat svůj výsledek se všemi, ale automatické
                  zařazení nefunguje, pokud v deníku není uveden
                  deklarovaný výkon.
            
            
            Tyto rozdíly vyvolaly velkou diskuzi a
                  stížnosti i v případech kdy si OK účastník poslal svůj
                  deník do IARU hodnocení sám. IARU Contets Workig Group
                  CWG řešila několik stížností nejen z OK a její pohled
                  na věc byl následující. IARU robot posílá e-mail
                  potvrzení o přijetí deníku a jeho zařazení do
                  kategorie, takže účastníci měli kontrolu nad tím, do
                  které kategorie jsou zařazeni. Deklarované výsledky
                  byly uvedeny na IARU serveru několik měsíců před
                  publikováním předběžných a nakonec i finálních
                  výsledků. Pokud přišla námitka v době před
                  publikováním předběžných výsledků, tak ji bylo
                  vyhověno a stanice byla přeřazena do požadované
                  kategorie. Stížnostem po publikováním předběžných
                  výsledků již bylo vyhověno jen v případě, že původní
                  deník obsahoval kategorii low power v PSect. CWG
                  předpokládá od účastníků aktivní přístup.
            
            
            Důsledkem tohoto rozdílného historického
                  vývoje je stav, kdy mohou být stanice uvedeny v
                  mezinárodním hodnocení v jiné kategorii, než v OK
                  národním hodnocení. Tento stav hodláme změnit a uvést
                  do souladu.
            
            
            Pokud bychom účastníky 6h kategorie
                  zařazovali také do celkové výsledkové listiny
                  (mimochodem se tak chybou v nastavení serveru stalo v
                  předběžných výsledcích 1. subregionálního závodu v
                  OK), tak by se mohlo stát, že big guns pošlou deník do
                  6h, kterou s velkou pravděpodobností vyhrají a budou
                  hodnoceny na předních místech v celkové kategorii. Tím
                  by podle nás došlo k znehodnocení této kategorie a
                  možná i jisté ztrátě motivace stanic, kteří se účastní
                  6h z důvodu nemožnosti odjet celý závod. Z těchto
                  důvodů zatím předpokládáme, že výsledkové listiny
                  budou odděleny. 6h byly zavedeny proto, aby i stanice
                  které se z různých důvodů nemohou zúčastnit celého
                  závodu měly svoje hodnocení.
            
            
            První kolo diskuze na toto téma proběhlo
                  na letošním MW setkání na začátku dubna. 27.-28. dubna
                  proběhne IARU Interim meeting ve Vídni, na kterém bude
                  projednáváno několik příspěvků mimo jiné k podmínkám
                  závodů a IARU robotu na sběr a vyhodnocení závodů.
                  Původně jsme plánovali druhé kolo diskuze až po této
                  akci, protože je možné, že dojde ke změnám v
                  mezinárodních podmínkách. Koncem dubna vás budeme
                  informovat o výsledcích IARU schůzky. 
            
            
            
            Prosíme vás o vaše názory na zařazování
                  deníků do výkonových kategorií včetně 6-ti hodinových
                  kategorií ale i dalších podmínek všeobecných závodů na
                  VKV. Své příspěvky prosím posílejte do ok_vkv_list na lists.crk.cz
                  nebo vkvzavody na crk.cz. Na
                  základě diskuze se pokusíme udělat návrh změn VPZ. 
                
            
                
            za ČRK Honza ok1vao
                
            
            _______________________________________________
Ok_vkv_list mailing list
Ok_vkv_list na lists.crk.cz
http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list

          
          
        
        _______________________________________________
        Ok_vkv_list mailing list
        Ok_vkv_list na lists.crk.cz
        http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list
      
      
      
      _______________________________________________
Ok_vkv_list mailing list
Ok_vkv_list na lists.crk.cz
http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list

    
    
  

_______________________________________________Ok_vkv_list mailing listOk_vkv_list na lists.crk.czhttp://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list

----------

_______________________________________________
Ok_vkv_list mailing list
Ok_vkv_list na lists.crk.cz
http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list


Další informace o konferenci Ok_vkv_list