[Ok_vkv_list] Fwd: Re: Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse

Ladislav Vaiz spam na nagano.cz
Středa Duben 24 13:18:49 CEST 2019


A kde je problém? Viz podmínky:

V závodech pořádaných a koordinovaných IARU lze soutěžit v pásmech 145 
MHz a 435 MHz i v šestihodinových kategoriích. Pravidla šestihodinové 
kategorie jsou následující:
*Šest hodin účasti v závodě může být rozděleno na maximálně dvě části.* 
Časem prvního spojení začíná první část. Přestávka mezi částmi musí být 
alespoň dvě hodiny dlouhá. První dvouhodinový nebo delší interval mezi 
spojeními je považován za přestávku a čas následného spojení za začátek 
druhé části.

73 Láďa


Dne 24.04.2019 v 13:09 Michal Cempírek, ok1mtz napsal(a):
> No a co třeba já. Rozjezdu závod, pak jdu na noční. No a ráno, když jsem použitelný, tak to dojedu. První část pošlu do 6h a pak celý závod do 24h. Výsledek je ten, že jsem hodnocen jen v 6h, v 24h ne a v mistrovství republiky také ne. Má to pak cenu závodit? Michal mtz
>
>
>
>
>> Od: "Jan Pech" <zan4branik na seznam.cz>
>> Komu: ok1dom na seznam.cz
>> Datum: 24.04.2019 12:06
>> Předmět: Re: [Ok_vkv_list] 	Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse
>>
> Ahoj, jsem pro zákaz vysílání po 6 hodinách. A zaslání deníku jen do jedné kategorie. Tedy ne že si vybere úsek 6 hodin a pošle jeden deník do 6 hodinové kategorie a druhy do 24 hodinové. To by pak vyhrávali porad Ti sami. Protože v prvních šesti hodinách se udělá stejně největší procento spojeni. Ve 24 hodinové kategorii taky nikdo nevysílá po uplynutí 24 hodin. To je ticho, ze by se dalo krájet. Honza OK9atd.
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: OK1DOM <ok1dom na seznam.cz>
> Komu: ok_vkv_list na lists.crk.cz
> Datum: 24. 4. 2019 11:06:39
> Předmět: Re: [Ok_vkv_list]
>  Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse
>
>  
>   To klidně můžou pracovat dál, ale
>    hodnocen bude jen úsek 6h a ten se promítne i do dalších
>    kategorií. Zbytek spojení mimo 6h bude jen pro kontrolu.
>    Jak jednoduché.
>    GL! Mirek OK1DOM
>     
>    Dne 24.4.2019 v 9:24 Zbyněk OK2PIN napsal(a):
>   
>   
>    
>    Ahoj Mirku,
>    
>    
>    IARU přímo vyzývá, aby účastníci kategorie 6h vysílali déle,
>     zatímco ty navrhuješ, aby se jim to zakázalo:
>    "Participants are welcome to operate longer than 6 hours
>      and in such case they shall send their complete log"
>    
>    https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/contest-matters/contest-rules-for-2018
>    
>    
>    73! Zbyněk, OK2PIN
>    
>    
>    
>    
>     ---------- Původní e-mail ----------
>     Od: OK1DOM <ok1dom na seznam.cz>
>     Komu: ok_vkv_list na lists.crk.cz
>     Datum: 24. 4. 2019 9:15:55
>     Předmět: Re: [Ok_vkv_list] Všeobecné podmíneky závodů na VKV -
>     diskuse
>    
>    
>    
>     
>      Honzo,
>       nějak nerozumím zejména jedné úvaze. Pokud se stanice
>       zúčastní jen 6 hodin a výsledky pošle do všech kategorií,
>       tak ve 24h bude nutně vzadu. To, co popisuješ, nastane jen v
>       případě, kdy stanice pojede 24h a vykousne 6h část a tu
>       pošle ještě v 6h kategorii. Stačilo by omezení, že stanice
>       hodnocená v 6h kategorii nesmí pracovat déle, než těch 6h.
>       Potom by stanice 6h QRP by byla hodnocena jako 6hQRP,
>       24hQRP, 6hLP, 24hLP, 6hHP, 24hHP, v těch dalších kategoriích
>       samozřejmě někde vzadu.
>       
>       GL! Mirek OK1DOM
>       
>       
>       Dne 21.4.2019 v 19:06 OK1VAO, Jan Karel napsal(a):
>      
>      
>       ČRK připravuje úpravy Všeobecných
>          podmínek závodů na VKV. Hlavním důvodem je sladění
>          kategorií závodů tak, aby deníky byly kompatibilní s
>          vyhodnocováním na mezinárodní úrovni.
>       
>       
>       
>       Zavedení nových kategorií a zařazování
>          stanic do nich prošlo historickým vývojem, který je na
>          úrovni OK hodnocení a mezinárodního hodnocení různý.
>          Do OK národního hodnocení byly kategorie low power do
>          100 W (LP), QRP do 5 W a 6-ti hodinové kategorie
>          zaváděny postupně a dříve, než do hodnocení na úrovni
>          IARU, konkrétně LP kategorie se v OK vyhodnocuje od
>          roku 2011, QRP a 6h kategorie od roku 2016. Od počátku
>          byly stanice v těchto kategorií současně uvedeny v
>          celkové výsledkové listině. Zařazení stanic do
>          kategorií LP a QRP v OK hodnocení probíhá automaticky
>          na základě deklarovaného výkonu v hlavičce edi souboru
>          v řádku SPowe, resp. podle PSect a času spojení v logu
>          do kategorie 6h. Motivací pro automatické zařazení
>          stanic do příslušné kategorie byla snaha usnadnit
>          stanicím administrativu s manuální editací EDI
>          souboru.
>       
>       
>       Na mezinárodní úrovni (IARU) začaly být
>          od roku 2015 vyhodnocovány kategorie 6h single a 6h
>          multi, od ročníku 2018 byly kategorie změněny tak, že
>          přibyly kategorie single LP, multi LP a 6h kategorie
>          byly sjednoceny do jedné (single a multi dohromady).
>          Zařazení do kategorií je v mezinárodním hodnocení
>          prováděno důsledně dle kategorie deklarované v
>          hlavičce EDI souboru (řádky PSect, resp. Pband),
>          nikoli automaticky, jako v OK.
>       
>       
>       V OK hodnocení máme v současnosti kromě
>          LP kategorie i kategorii QRP do 5 W. Další rozdílem je
>          to, že oproti OK hodnocení, kde jsou pro dané pásmo
>          vytvořeny tři výsledkové listiny, celková, LP a QRP a
>          účastníci s výkonem do 5 W jsou ve všech třech
>          výsledkových listinách v mezinárodním hodnocení jsou
>          dvě výsledkové listiny a podle výkonu jsou účastníci
>          pouze v jedné z nich. Obě varianty mají své pro i
>          proti. V našem hodnocení si stanice mohou snadno
>          porovnat svůj výsledek se všemi, ale automatické
>          zařazení nefunguje, pokud v deníku není uveden
>          deklarovaný výkon.
>       
>       
>       Tyto rozdíly vyvolaly velkou diskuzi a
>          stížnosti i v případech kdy si OK účastník poslal svůj
>          deník do IARU hodnocení sám. IARU Contets Workig Group
>          CWG řešila několik stížností nejen z OK a její pohled
>          na věc byl následující. IARU robot posílá e-mail
>          potvrzení o přijetí deníku a jeho zařazení do
>          kategorie, takže účastníci měli kontrolu nad tím, do
>          které kategorie jsou zařazeni. Deklarované výsledky
>          byly uvedeny na IARU serveru několik měsíců před
>          publikováním předběžných a nakonec i finálních
>          výsledků. Pokud přišla námitka v době před
>          publikováním předběžných výsledků, tak ji bylo
>          vyhověno a stanice byla přeřazena do požadované
>          kategorie. Stížnostem po publikováním předběžných
>          výsledků již bylo vyhověno jen v případě, že původní
>          deník obsahoval kategorii low power v PSect. CWG
>          předpokládá od účastníků aktivní přístup.
>       
>       
>       Důsledkem tohoto rozdílného historického
>          vývoje je stav, kdy mohou být stanice uvedeny v
>          mezinárodním hodnocení v jiné kategorii, než v OK
>          národním hodnocení. Tento stav hodláme změnit a uvést
>          do souladu.
>       
>       
>       Pokud bychom účastníky 6h kategorie
>          zařazovali také do celkové výsledkové listiny
>          (mimochodem se tak chybou v nastavení serveru stalo v
>          předběžných výsledcích 1. subregionálního závodu v
>          OK), tak by se mohlo stát, že big guns pošlou deník do
>          6h, kterou s velkou pravděpodobností vyhrají a budou
>          hodnoceny na předních místech v celkové kategorii. Tím
>          by podle nás došlo k znehodnocení této kategorie a
>          možná i jisté ztrátě motivace stanic, kteří se účastní
>          6h z důvodu nemožnosti odjet celý závod. Z těchto
>          důvodů zatím předpokládáme, že výsledkové listiny
>          budou odděleny. 6h byly zavedeny proto, aby i stanice
>          které se z různých důvodů nemohou zúčastnit celého
>          závodu měly svoje hodnocení.
>       
>       
>       První kolo diskuze na toto téma proběhlo
>          na letošním MW setkání na začátku dubna. 27.-28. dubna
>          proběhne IARU Interim meeting ve Vídni, na kterém bude
>          projednáváno několik příspěvků mimo jiné k podmínkám
>          závodů a IARU robotu na sběr a vyhodnocení závodů.
>          Původně jsme plánovali druhé kolo diskuze až po této
>          akci, protože je možné, že dojde ke změnám v
>          mezinárodních podmínkách. Koncem dubna vás budeme
>          informovat o výsledcích IARU schůzky.
>       
>       
>       
>       Prosíme vás o vaše názory na zařazování
>          deníků do výkonových kategorií včetně 6-ti hodinových
>          kategorií ale i dalších podmínek všeobecných závodů na
>          VKV. Své příspěvky prosím posílejte do ok_vkv_list na lists.crk.cz
>          nebo vkvzavody na crk.cz. Na
>          základě diskuze se pokusíme udělat návrh změn VPZ.
>         
>       
>         
>       za ČRK Honza ok1vao
>         
>       
>       _______________________________________________
> Ok_vkv_list mailing list
> Ok_vkv_list na lists.crk.cz
> http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list
>
>      
>      
>     
>     _______________________________________________
>     Ok_vkv_list mailing list
>     Ok_vkv_list na lists.crk.cz
>     http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list
>    
>    
>    
>    _______________________________________________
> Ok_vkv_list mailing list
> Ok_vkv_list na lists.crk.cz
> http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list
>
>   
>   
>  
>
> _______________________________________________Ok_vkv_list mailing listOk_vkv_list na lists.crk.czhttp://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list
>
> ----------
>
> _______________________________________________
> Ok_vkv_list mailing list
> Ok_vkv_list na lists.crk.cz
> http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list
> _______________________________________________
> Ok_vkv_list mailing list
> Ok_vkv_list na lists.crk.cz
> http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20190424/018b3199/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Ok_vkv_list