[Ok_vkv_list] Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse

OK1DOM ok1dom na seznam.cz
Středa Duben 24 09:11:57 CEST 2019


Honzo,
nějak nerozumím zejména jedné úvaze. Pokud se stanice zúčastní jen 6 
hodin a výsledky pošle do všech kategorií, tak ve 24h bude nutně vzadu. 
To, co popisuješ, nastane jen v případě, kdy stanice pojede 24h a 
vykousne 6h část a tu pošle ještě v 6h kategorii.  Stačilo by omezení, 
že stanice hodnocená v 6h kategorii nesmí pracovat déle, než těch 6h.
Potom by stanice 6h QRP by byla hodnocena jako 6hQRP,  24hQRP, 6hLP, 
24hLP, 6hHP, 24hHP, v těch dalších kategoriích samozřejmě někde vzadu.

GL! Mirek OK1DOM


Dne 21.4.2019 v 19:06 OK1VAO, Jan Karel napsal(a):
>
> ČRK připravuje úpravy Všeobecných podmínek závodů na VKV. Hlavním 
> důvodem je sladění kategorií závodů tak, aby deníky byly kompatibilní 
> s vyhodnocováním na mezinárodní úrovni.
>
>
> Zavedení nových kategorií a zařazování stanic do nich prošlo 
> historickým vývojem, který je na úrovni OK hodnocení a mezinárodního 
> hodnocení různý. Do OK národního hodnocení byly kategorie low power do 
> 100 W (LP), QRP do 5 W a 6-ti hodinové kategorie zaváděny postupně a 
> dříve, než do hodnocení na úrovni IARU, konkrétně LP kategorie se v OK 
> vyhodnocuje od roku 2011, QRP a 6h kategorie od roku 2016. Od počátku 
> byly stanice v těchto kategorií současně uvedeny v celkové výsledkové 
> listině. Zařazení stanic do kategorií LP a QRP v OK hodnocení probíhá 
> automaticky na základě deklarovaného výkonu v hlavičce edi souboru v 
> řádku SPowe, resp. podle PSect a času spojení v logu do kategorie 6h. 
> Motivací pro automatické zařazení stanic do příslušné kategorie byla 
> snaha usnadnit stanicím administrativu s manuální editací EDI souboru.
>
>
> Na mezinárodní úrovni (IARU) začaly být od roku 2015 vyhodnocovány 
> kategorie 6h single a 6h multi, od ročníku 2018 byly kategorie změněny 
> tak, že přibyly kategorie single LP, multi LP a 6h kategorie byly 
> sjednoceny do jedné (single a multi dohromady). Zařazení do kategorií 
> je v mezinárodním hodnocení prováděno důsledně dle kategorie 
> deklarované v hlavičce EDI souboru (řádky PSect, resp. Pband), nikoli 
> automaticky, jako v OK.
>
>
> V OK hodnocení máme v současnosti kromě LP kategorie i kategorii QRP 
> do 5 W. Další rozdílem je to, že oproti OK hodnocení, kde jsou pro 
> dané pásmo vytvořeny tři výsledkové listiny, celková, LP a QRP a 
> účastníci s výkonem do 5 W jsou ve všech třech výsledkových listinách 
> v mezinárodním hodnocení jsou dvě výsledkové listiny a podle výkonu 
> jsou účastníci pouze v jedné z nich. Obě varianty mají své pro i 
> proti. V našem hodnocení si stanice mohou snadno porovnat svůj 
> výsledek se všemi, ale automatické zařazení nefunguje, pokud v deníku 
> není uveden deklarovaný výkon.
>
>
> Tyto rozdíly vyvolaly velkou diskuzi a stížnosti i v případech kdy si 
> OK účastník poslal svůj deník do IARU hodnocení sám. IARU Contets 
> Workig Group CWG řešila několik stížností nejen z OK a její pohled na 
> věc byl následující. IARU robot posílá e-mail potvrzení o přijetí 
> deníku a jeho zařazení do kategorie, takže účastníci měli kontrolu nad 
> tím, do které kategorie jsou zařazeni. Deklarované výsledky byly 
> uvedeny na IARU serveru několik měsíců před publikováním předběžných a 
> nakonec i finálních výsledků. Pokud přišla námitka v době před 
> publikováním předběžných výsledků, tak ji bylo vyhověno a stanice byla 
> přeřazena do požadované kategorie. Stížnostem po publikováním 
> předběžných výsledků již bylo vyhověno jen v případě, že původní deník 
> obsahoval kategorii low power v PSect. CWG předpokládá od účastníků 
> aktivní přístup.
>
>
> Důsledkem tohoto rozdílného historického vývoje je stav, kdy mohou být 
> stanice uvedeny v mezinárodním hodnocení v jiné kategorii, než v OK 
> národním hodnocení. Tento stav hodláme změnit a uvést do souladu.
>
>
> Pokud bychom účastníky 6h kategorie zařazovali také do celkové 
> výsledkové listiny (mimochodem se tak chybou v nastavení serveru stalo 
> v předběžných výsledcích 1. subregionálního závodu v OK), tak by se 
> mohlo stát, že big guns pošlou deník do 6h, kterou s velkou 
> pravděpodobností vyhrají a budou hodnoceny na předních místech v 
> celkové kategorii. Tím by podle nás došlo k znehodnocení této 
> kategorie a možná i jisté ztrátě motivace stanic, kteří se účastní 6h 
> z důvodu nemožnosti odjet celý závod. Z těchto důvodů zatím 
> předpokládáme, že výsledkové listiny budou odděleny. 6h byly zavedeny 
> proto, aby i stanice které se z různých důvodů nemohou zúčastnit 
> celého závodu měly svoje hodnocení.
>
>
> První kolo diskuze na toto téma proběhlo na letošním MW setkání na 
> začátku dubna. 27.-28. dubna proběhne IARU Interim meeting ve Vídni, 
> na kterém bude projednáváno několik příspěvků mimo jiné k podmínkám 
> závodů a IARU robotu na sběr a vyhodnocení závodů. Původně jsme 
> plánovali druhé kolo diskuze až po této akci, protože je možné, že 
> dojde ke změnám v mezinárodních podmínkách. Koncem dubna vás budeme 
> informovat o výsledcích IARU schůzky.
>
>
> Prosíme vás o vaše názory na zařazování deníků do výkonových kategorií 
> včetně 6-ti hodinových kategorií ale i dalších podmínek všeobecných 
> závodů na VKV. Své příspěvky prosím posílejte do 
> ok_vkv_list na lists.crk.cz nebo vkvzavody na crk.cz. Na základě diskuze se 
> pokusíme udělat návrh změn VPZ.
>
>
> za ČRK Honza ok1vao
>
>
> _______________________________________________
> Ok_vkv_list mailing list
> Ok_vkv_list na lists.crk.cz
> http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20190424/38b358c4/attachment.html>


Další informace o konferenci Ok_vkv_list