[Ok_vkv_list] Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse

OK1VAO, Jan Karel ok1vao na post.cz
Neděle Duben 21 19:06:51 CEST 2019


ČRK připravuje úpravy Všeobecných podmínek závodů na VKV. Hlavním důvodem je
sladění kategorií závodů tak, aby deníky byly kompatibilní s vyhodnocováním 
na mezinárodní úrovni. 
Zavedení nových kategorií a zařazování stanic do nich prošlo historickým 
vývojem, který je na úrovni OK hodnocení a mezinárodního hodnocení různý. Do
OK národního hodnocení byly kategorie low power do 100 W (LP), QRP do 5 W a 
6-ti hodinové kategorie zaváděny postupně a dříve, než do hodnocení na 
úrovni IARU, konkrétně LP kategorie se v OK vyhodnocuje od roku 2011, QRP a 
6h kategorie od roku 2016. Od počátku byly stanice v těchto kategorií 
současně uvedeny v celkové výsledkové listině. Zařazení stanic do kategorií 
LP a QRP v OK hodnocení probíhá automaticky na základě deklarovaného výkonu 
v hlavičce edi souboru v řádku SPowe, resp. podle PSect a času spojení v 
logu do kategorie 6h. Motivací pro automatické zařazení stanic do příslušné 
kategorie byla snaha usnadnit stanicím administrativu s manuální editací EDI
souboru.
Na mezinárodní úrovni (IARU) začaly být od roku 2015 vyhodnocovány kategorie
6h single a 6h multi, od ročníku 2018 byly kategorie změněny tak, že přibyly
kategorie single LP, multi LP a 6h kategorie byly sjednoceny do jedné 
(single a multi dohromady). Zařazení do kategorií je v mezinárodním 
hodnocení prováděno důsledně dle kategorie deklarované v hlavičce EDI 
souboru (řádky PSect, resp. Pband), nikoli automaticky, jako v OK.
V OK hodnocení máme v současnosti kromě LP kategorie i kategorii QRP do 5 W.
Další rozdílem je to, že oproti OK hodnocení, kde jsou pro dané pásmo 
vytvořeny tři výsledkové listiny, celková, LP a QRP a účastníci s výkonem do
5 W jsou ve všech třech výsledkových listinách v mezinárodním hodnocení jsou
dvě výsledkové listiny a podle výkonu jsou účastníci pouze v jedné z nich. 
Obě varianty mají své pro i proti. V našem hodnocení si stanice mohou snadno
porovnat svůj výsledek se všemi, ale automatické zařazení nefunguje, pokud v
deníku není uveden deklarovaný výkon.
Tyto rozdíly vyvolaly velkou diskuzi a stížnosti i v případech kdy si OK 
účastník poslal svůj deník do IARU hodnocení sám. IARU Contets Workig Group 
CWG řešila několik stížností nejen z OK a její pohled na věc byl 
následující. IARU robot posílá e-mail potvrzení o přijetí deníku a jeho 
zařazení do kategorie, takže účastníci měli kontrolu nad tím, do které 
kategorie jsou zařazeni. Deklarované výsledky byly uvedeny na IARU serveru 
několik měsíců před publikováním předběžných a nakonec i finálních výsledků.
Pokud přišla námitka v době před publikováním předběžných výsledků, tak ji 
bylo vyhověno a stanice byla přeřazena do požadované kategorie. Stížnostem 
po publikováním předběžných výsledků již bylo vyhověno jen v případě, že 
původní deník obsahoval kategorii low power v PSect. CWG předpokládá od 
účastníků aktivní přístup.
Důsledkem tohoto rozdílného historického vývoje je stav, kdy mohou být 
stanice uvedeny v mezinárodním hodnocení v jiné kategorii, než v OK národním
hodnocení. Tento stav hodláme změnit a uvést do souladu.
Pokud bychom účastníky 6h kategorie zařazovali také do celkové výsledkové 
listiny (mimochodem se tak chybou v nastavení serveru stalo v předběžných 
výsledcích 1. subregionálního závodu v OK), tak by se mohlo stát, že big 
guns pošlou deník do 6h, kterou s velkou pravděpodobností vyhrají a budou 
hodnoceny na předních místech v celkové kategorii. Tím by podle nás došlo k 
znehodnocení této kategorie a možná i jisté ztrátě motivace stanic, kteří se
účastní 6h z důvodu nemožnosti odjet celý závod. Z těchto důvodů zatím 
předpokládáme, že výsledkové listiny budou odděleny. 6h byly zavedeny proto,
aby i stanice které se z různých důvodů nemohou zúčastnit celého závodu měly
svoje hodnocení.
První kolo diskuze na toto téma proběhlo na letošním MW setkání na začátku 
dubna. 27.-28. dubna proběhne IARU Interim meeting ve Vídni, na kterém bude 
projednáváno několik příspěvků mimo jiné k podmínkám závodů a IARU robotu na
sběr a vyhodnocení závodů. Původně jsme plánovali druhé kolo diskuze až po 
této akci, protože je možné, že dojde ke změnám v mezinárodních podmínkách. 
Koncem dubna vás budeme informovat o výsledcích IARU schůzky. 
Prosíme vás o vaše názory na zařazování deníků do výkonových kategorií 
včetně 6-ti hodinových kategorií ale i dalších podmínek všeobecných závodů 
na VKV. Své příspěvky prosím posílejte do ok_vkv_list na lists.crk.cz nebo 
vkvzavody na crk.cz. Na základě diskuze se pokusíme udělat návrh změn VPZ. 

za ČRK Honza ok1vao
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20190421/6a3aea6e/attachment.html>


Další informace o konferenci Ok_vkv_list