[Ok_vkv_list] Návrh na změnu Všeobecných podmínek závodů na VKV a podmínek dalších závodů na VKV pořádaných Českým Radioklubem

vkvzavody na crk.cz vkvzavody na crk.cz
Středa Leden 13 09:40:28 CET 2021


Zapomněl jsem přidat tu nejdůležitější přílohu, tak teď.

Honza, ok1vaoDne 2021-01-13 08:53, vkvzavody na crk.cz napsal:
> Ahoj,
> 
> Český Radioklub jako pořadatel připravil pro sezónu 2021 upravené
> znění Všeobecných podmínek závodů na VKV. Změny souvisejí se změnami
> přijatými na zasedání IARU Region 1 v roce 2020 a s aplikací znění VHF
> handbooku vydaného IARU Reg. 1 (čl. 9, odstavec c).
> Podstatnou změnou je zkrácení lhůty pro odeslání deníku, které se týká
> stanic aspirujících na první místo. Toto pravidlo bylo přijato na
> zasedání IARU Reg. 1 v roce 2020 a platí pro závody pořádané IARU Reg.
> 1. Všeobecné podmínky závodů na VKV pravidlo přebírají a aplikují i na
> závody pořádané Českým Radioklubem. Stanice, které aspirují na první
> místo v hodnocení celoevropském IARU, musí v tomto zkráceném termínu
> odeslat deník k vyhodnocení, kromě portálu ČRK, i přímo na
> vyhodnocovací portál IARU.
> V tomto znění Všeobecných podmínek závodů na VKV došlo k úpravě vztahu
> k nahrávkám spojení. Doposud po každém závodě obdržel vyhodnocovatel
> reklamace vyhodnocení, kdy stanice rozporuje stržené body a
> argumentuje přiloženou nahrávkou spojení. Pořadatel připouští, že v
> dílčích případech může mít stěžovatel pravdu, ale zároveň nemá
> možnost, jak ověřit pravost nahrávky a nemá časové možnosti tyto
> nahrávky studovat. Proto bylo do článku 24 doplněno ustanovení o
> nepřípustnosti použití nahrávek pro vyhodnocení; pro účely vyhodnocení
> se za správný odeslaný kód považuje zápis v deníku vysílající stanice.
> Komentář k článku 24, podstavec b.: Motivací k tolerování neshody ve
> znaku za značkou stanice a lomítkem je snaha o odstranění nepřiměřené
> tvrdosti vyhodnocení zejména s vědomím toho, že vysílající stanice
> bývají často laxní v udávání přesného tvaru své vlastní volací značky
> a během chvíle dokáží udávat portable, portable four, /4 a podobně.
> Tolerance neshody na třetí pozici reportu je motivována též
> odstraněním nepřiměřené tvrdosti ve vyhodnocení zejména z důvodu, že
> některé PC deníky používané soutěžícími stanicemi ani neumožňují
> vložit na třetí pozici reportu jiný znak, než číslici, dále pak
> neumožňují korektně zalogovat například crossmode spojení. Pořadatel,
> veden snahou stanici, která neudělala chybu, neškrtat spojení z důvodu
> nekorektního zápisu protistanice, se rozhodl tolerovat výše uvedené
> neshody v deníku, neboť má za to, že rigidní postup by v těchto
> případech byl nespravedlivý.
> Přehled změn:
> čl. 5: zpřesnění definice kategorií single a multi, doplnění
> vysvětlujících poznámek.
> čl. 6: zpřesnění označení pásem
> čl. 9 odst. c. zpřesnění podmínek o pravidlo, že k předání soutěžního
> kódu musí dojít v době trvání spojení.
> čl. 13: zpřesnění podmínek ohledně duplicitních spojení
> čl. 14: zpřesněna definice platného spojení
> čl. 19: zpřesnění označení pásem
> čl. 20: zpřesnění požadavků na vyplnění hlavičky *.edi; doplnění
> požadavku na označení druhu provozu v datovém souboru, zatím formou
> doporučení.
> čl. 21: zkrácena lhůta pro odeslání deníku pro stanice, které se
> chtějí umístit na prvním místě.
> čl. 24 odst. a: doplněno pravidlo o nepřípustnosti nahrávek pro
> reklamaci vyhodnocení.
> Dále došlo ke sjednocení definice kategorií single a multi a jejich
> uvedení do souladu s definicí v handbooku IARU, toto sjednocení se
> týká následujících závodů a soutěží:
> Mistrovství České republiky na VKV
> Provozní aktiv VKV
> Polní den mládeže na VKV
> Závod mládeže na VKV
> 
> Připomínky k navrženým podmínkám závodů zasílejte e-mailem na adresu
> vkvzavody na crk.cz do 14 dnů.
> 
> za ČRK Honza, ok1vao
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: VPZVKV2020_navrh-2021.doc
Type: application/msword
Size: 98304 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20210113/92df5e41/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci Ok_vkv_list