[Ok_vkv_list] Návrh na změnu Všeobecných podmínek závodů na VKV a podmínek dalších závodů na VKV pořádaných Českým Radioklubem

vkvzavody na crk.cz vkvzavody na crk.cz
Středa Leden 13 08:53:03 CET 2021


Ahoj,

Český Radioklub jako pořadatel připravil pro sezónu 2021 upravené znění 
Všeobecných podmínek závodů na VKV. Změny souvisejí se změnami přijatými 
na zasedání IARU Region 1 v roce 2020 a s aplikací znění VHF handbooku 
vydaného IARU Reg. 1 (čl. 9, odstavec c).
Podstatnou změnou je zkrácení lhůty pro odeslání deníku, které se týká 
stanic aspirujících na první místo. Toto pravidlo bylo přijato na 
zasedání IARU Reg. 1 v roce 2020 a platí pro závody pořádané IARU Reg. 
1. Všeobecné podmínky závodů na VKV pravidlo přebírají a aplikují i na 
závody pořádané Českým Radioklubem. Stanice, které aspirují na první 
místo v hodnocení celoevropském IARU, musí v tomto zkráceném termínu 
odeslat deník k vyhodnocení, kromě portálu ČRK, i přímo na vyhodnocovací 
portál IARU.
V tomto znění Všeobecných podmínek závodů na VKV došlo k úpravě vztahu k 
nahrávkám spojení. Doposud po každém závodě obdržel vyhodnocovatel 
reklamace vyhodnocení, kdy stanice rozporuje stržené body a argumentuje 
přiloženou nahrávkou spojení. Pořadatel připouští, že v dílčích 
případech může mít stěžovatel pravdu, ale zároveň nemá možnost, jak 
ověřit pravost nahrávky a nemá časové možnosti tyto nahrávky studovat. 
Proto bylo do článku 24 doplněno ustanovení o nepřípustnosti použití 
nahrávek pro vyhodnocení; pro účely vyhodnocení se za správný odeslaný 
kód považuje zápis v deníku vysílající stanice.
Komentář k článku 24, podstavec b.: Motivací k tolerování neshody ve 
znaku za značkou stanice a lomítkem je snaha o odstranění nepřiměřené 
tvrdosti vyhodnocení zejména s vědomím toho, že vysílající stanice 
bývají často laxní v udávání přesného tvaru své vlastní volací značky a 
během chvíle dokáží udávat portable, portable four, /4 a podobně. 
Tolerance neshody na třetí pozici reportu je motivována též odstraněním 
nepřiměřené tvrdosti ve vyhodnocení zejména z důvodu, že některé PC 
deníky používané soutěžícími stanicemi ani neumožňují vložit na třetí 
pozici reportu jiný znak, než číslici, dále pak neumožňují korektně 
zalogovat například crossmode spojení. Pořadatel, veden snahou stanici, 
která neudělala chybu, neškrtat spojení z důvodu nekorektního zápisu 
protistanice, se rozhodl tolerovat výše uvedené neshody v deníku, neboť 
má za to, že rigidní postup by v těchto případech byl nespravedlivý.
Přehled změn:
čl. 5: zpřesnění definice kategorií single a multi, doplnění 
vysvětlujících poznámek.
čl. 6: zpřesnění označení pásem
čl. 9 odst. c. zpřesnění podmínek o pravidlo, že k předání soutěžního 
kódu musí dojít v době trvání spojení.
čl. 13: zpřesnění podmínek ohledně duplicitních spojení
čl. 14: zpřesněna definice platného spojení
čl. 19: zpřesnění označení pásem
čl. 20: zpřesnění požadavků na vyplnění hlavičky *.edi; doplnění 
požadavku na označení druhu provozu v datovém souboru, zatím formou 
doporučení.
čl. 21: zkrácena lhůta pro odeslání deníku pro stanice, které se chtějí 
umístit na prvním místě.
čl. 24 odst. a: doplněno pravidlo o nepřípustnosti nahrávek pro 
reklamaci vyhodnocení.
Dále došlo ke sjednocení definice kategorií single a multi a jejich 
uvedení do souladu s definicí v handbooku IARU, toto sjednocení se týká 
následujících závodů a soutěží:
Mistrovství České republiky na VKV
Provozní aktiv VKV
Polní den mládeže na VKV
Závod mládeže na VKV

Připomínky k navrženým podmínkám závodů zasílejte e-mailem na adresu 
vkvzavody na crk.cz do 14 dnů.

za ČRK Honza, ok1vao
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MCR2021.pdf
Type: application/pdf
Size: 69218 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20210113/9eb7245f/attachment-0005.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MČR juniorů na VKV návrh.pdf
Type: application/pdf
Size: 68941 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20210113/9eb7245f/attachment-0006.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PA VKV_2021.pdf
Type: application/pdf
Size: 75840 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20210113/9eb7245f/attachment-0007.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PDM_2021.pdf
Type: application/pdf
Size: 45354 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20210113/9eb7245f/attachment-0008.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: zavod mladeze_2021.pdf
Type: application/pdf
Size: 41654 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20210113/9eb7245f/attachment-0009.pdf>


Další informace o konferenci Ok_vkv_list