[Ok_vkv_list] Konečné výsledky z VHF závodu 2020

vkvzavody na crk.cz vkvzavody na crk.cz
Středa Prosinec 30 09:03:48 CET 2020


Ahoj,

na webu vkvzavody.crk.cz byly zveřejněny konečné výsledky z VHF závodu. 
Z hodnocení byly vyřazeny stanice OK1KAD - čas spojení posunut o jednu 
hodinu a stanice OK2SEX - špatné datum u všech spojení. V konečných 
výsledcích byly uznány všechny spojení se stanicí 4U1A. Chyba u této 
stanice byla způsobena dvojím výskytem značky 4U1A v souboru cty.dat, 
který je používán ke kontrole značek a DXXC zemí a SW to špatně 
vyhodnotil. Tato chyba byla opravena. Ve vyhodnocení bylo použito 182 
422 spojení.

Chci se omluvit za opomenutí reagovat na připomínky k předběžným 
výsledků, které byly odeslány webovým rozhraním. Vypořádaní připomínek 
bylo následující.

OK2KYJ, Ivo si stěžoval na neuznání čtyř spojení:
9A2L - v logu 9A2L je celkem 352 QSO, čísla spojení kolem času spojení s 
OK2KYJ jdou za sebou, zhruba po 1.5 minutě. Spojení nebylo uznáno.
DG8NCO - v logu celkem 436 QSO, čísla spojení kolem času spojení s 
OK2KYJ, zhruba po 1.5 minutě. Spojení před spojením s OK2KYJ a po něm 
jsou s OK stanicemi a byla přijata podle vyslaného deníku. Spojení 
nebylo uznáno.
OK5G - v logu celkem 304 QSO, číslo 268 odpovídá spojení OK5G - OM1PF, v 
deníku OM1PF správně přijato. Spojení nebylo uznáno.
4U1A - spojení uznáno, chyba byla způsobena dvojím výskytem značky 4U1A 
v souboru cty.dat, který je používán ke kontrole značek a DXXC zemí. 
Rovněž byl použit log od stanice 4U1A.

OK1NPF, Roman si stěžoval na zařazení stanice OK1KEL do kategorie single 
a na její ODX.
Stanice OK1KEL byla zařazena do single protože deník zaslala do této 
kategorie. Všeobecné podmínky závodů na VKV v bodu 6. definují kategorii 
single takto:
SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli provozní pomoci 
další osoby během závodu. Provozní pomocí během závodu se rozumí vlastní 
obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení 
deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení 
pro přístup do informačních sítí. Za provozní pomoc je rovněž považováno 
dohodnutí spojení (sked) s jinou stanicí za pomoci jiné osoby libovolným 
způsobem. Všechny ostatní činnosti se za provozní pomoc nepovažují.
V předběžných výsledcích bylo u stanice OK1KEL jako ODX uvedeno spojení 
s OL1B;JN80IB;1183. Toto spojení nebylo ani v předběžných výsledcích 
uznáno z důvodu špatně přijatého lokátoru. Chyba byla způsobena 
zobrazením ODX jako nejdelšího spojení. V algoritmu byla chyba, která v 
některých případech zobrazila jako ODX i neplatné spojení. Tato chyba je 
již odstraněna včetně chybného zobrazení špatně počítaných průměrů na 
spojení, kde byla započítávána i neplatná spojení a tím byl průměr 
snižován.
Tomáš, OK2PWY zaslal podobnou připomínku ohledně ODX stanice OK1KEL.

OK2EZ, Martin si stěžoval na neuznání několika spojení.
4U1A -spojení uznáno, chyba byla způsobena dvojím výskytem značky 4U1A v 
souboru cty.dat, který je používán ke kontrole značek a DXXC zemí. 
Rovněž byl použit log od stanice 4U1A.
OM3KEG - deník OM3KEG byl poslán jen pro kontrolu (PSect=CHECK) a tak 
není zobrazován. OM3KEG deklaruje celkem 29 QSO, spojení číslo 008 v něm 
není. Spojení 007 má čas 17:15, tj. až po 17:08 z deníku OK2EZ. Spojení 
nebylo uznáno protože není v logu protistanice.
YO8RHM - deník YO8RHM má celkem 101 QSO. Z těchto 101 spojení se 
nepodařilo najít odpovídají spojení celkem 22x. Čísla spojení před i po 
spojení s OK2EZ jdou za sebou. Protože v deníku YO8RHM bylo několik 
spojení za sebou s chybným číslem u protistanic, šlo o celkem 4 spojení 
v neděli brzo ráno kdy začal vysílat po noční přestávce tak tato spojení 
byla uznána.
HA1VQ - deník HA1VA má celkem 190 QSO. Čísla spojení před i po spojení s 
OK2EZ jdou za sebou, obě jsou s OK stanicemi a byla přijata podle 
vyslaného deníku. Spojení nebylo uznáno.
DL3NDX - Pro vyhodnocení nebyl deník DL3NDX k dispozici. Značka DL3NDX 
se v přijatých denících objevila celkem 67x, z toho 65x z lokátoru 
JN59JG, 1x JN59JD a 1x JN59QG. Spojení nebylo uznáno.

Bohužel se v závodech stává, že vysílající strana něco řekne do 
mikrofonu a něco jiného zapíše do deníku. Ve Všeobecných podmínkách pro 
závody na VKV je v bodu 24 a napsáno toto: "Spojení je neplatné, pokud 
má stanice v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu, tzn. ve značce, 
reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Vyhodnocovatel je přitom 
oprávněn přezkoumat přijaté a vyslané kódy a rozhodnout o platnosti 
spojení. Nelze-li jednoznačně rozhodnout, bere se za správný údaj v 
deníku vysílací stanice."

Z každého hodnocení jsou vyřazovány i deníky zahraničních stanic s 
velkou chybovostí. Mezi takové chyby například patří deníky se 
soustavným posunutým časem nebo číslem spojení. Je ale těžší takové 
chyby odhalit pokud se podobné chyby vyskytnou pouze u několika spojení 
a deník nepřesáhne hranici chybovosti pro vyřazení. Proto vás žádám o 
kontrolu vašich error logů abychom mohli upravit algoritmy 
vyhodnocovacího SW.

Honza, ok1vao


Další informace o konferenci Ok_vkv_list