<html><body><div>Ahoj,</div><div><br></div><div>dnes dopoledne byl vypnut a demontován maják OK0ET na obou kmitočtech, tj. na 10 GHz i na 24 GHz. V majácích bude vyměněna kmitočtová syntéza za novou synchronizovanou na GPS, bude vyměněn klíčovač a provedena preventivní kontrola všech obvodů.</div><div><br></div><div>Maják by měl být opět v provozu nejpozději před říjnovým závodem.</div><div><br></div><div>73 Honza</div><div><br></div><div><br></div></body></html>