<html><body><div>Ahoj Mirku,</div><div><br></div><div>v příloze je graficky to, co jsem včera napsal v textu. Mělo by to snadno pochopitelné. Každý může závodit, jak chce, nikdo není omezován v počtu QSO nebo době závodění. Kdo se rozhodne pro 6 hod kategorii, bude všude (logicky) hodnocen s výsledkem za 6 hodin. I stanice v 6 hod kategorii budou hodnoceny v MČR-VKV.</div><div><br></div><div>Považuji to za vyvážený návrh, který nikomu neuškodí, nikoho neoprávněně nezvýhodní, není možné "chytračit". Rozhodnuti v účasti 24h versus 6h je ryze na uvážení stanice.<br></div><div><br></div><div>73! Zbyněk, OK2PIN<br></div><div><br></div><aside>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: OK1DOM <ok1dom@seznam.cz><br>
Komu: OK_VKV List <ok_vkv_list@lists.crk.cz><br>
Datum: 24. 4. 2019 18:47:29<br>
Předmět: Re: [Ok_vkv_list] 
 Všeobecné podmíneky závodů na VKV - diskuse
</aside><br><blockquote data-email="ok1dom@seznam.cz">
  <div>
    Zbyňku,<br>
    zprávu od IARU jsem nečetl. Když jsi mi ocitoval příslušný bod, tak
    jsem upravil svůj návrh tak, aby to bylo schůdné, kontrolovatelné a
    6h kategorie měla nějaký smysl. Honzovy (OK1VAO) připomínky beru a
    snažím se situaci vyřešit.<br>
    Zkus ten bod nějak nakoncipovat podle svého. Rád si ho přečtu.<br>
    Jde o to, aby si lidi zazávodili a měli z toho dobrý pocit.<br>
    GL! Mirek OK1DOM<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <div>Dne 24.4.2019 v 11:29 Zbyněk OK2PIN
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote>
      
      <div>Ahoj Mirku,</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>v 9:15 jsi JASNĚ napsal, že jim to chceš zakázat:</div>
      <div>"Stačilo by omezení, že stanice hodnocená v 6h kategorii<b>
          nesmí pracovat déle, než těch 6h</b>."<br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div>v 11:05 zas píšeš:<br>
      </div>
      <div>"To klidně můžou pracovat dál"</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Tvé názory mi připadajní značně nekonzistentní. Klidně si
        přečti tvé emaily níže.<br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div>73! Zbyněk, OK2PIN</div>
      <div><br>
      </div>
      <aside>
        ---------- Původní e-mail ----------<br>
        Od: OK1DOM <a href="mailto:ok1dom@seznam.cz"><ok1dom@seznam.cz></a><br>
        Komu: <a href="mailto:ok_vkv_list@lists.crk.cz">ok_vkv_list@lists.crk.cz</a><br>
        Datum: 24. 4. 2019 11:05:40<br>
        Předmět: Re: [Ok_vkv_list] Všeobecné podmíneky závodů na VKV -
        diskuse
      </aside>
      <br>
      <blockquote data-email="ok1dom@seznam.cz">
        <div>
          <div>To klidně můžou pracovat dál, ale hodnocen bude jen úsek
            6h a ten se promítne i do dalších kategorií. Zbytek spojení
            mimo 6h bude jen pro kontrolu. <br>
            Jak jednoduché.<br>
            GL! Mirek OK1DOM<br>
             <br>
            Dne 24.4.2019 v 9:24 Zbyněk OK2PIN napsal(a):<br>
          </div>
          <blockquote>
            <div>Ahoj Mirku,</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>IARU přímo vyzývá, aby účastníci kategorie 6h vysílali
              déle, zatímco ty navrhuješ, aby se jim to zakázalo:</div>
            <div>"<i>Participants are welcome to operate longer than 6
                hours and in such case they shall send their complete
                log</i>"<br>
            </div>
            <div><a href="https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/contest-matters/contest-rules-for-2018">https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/contest-matters/contest-rules-for-2018</a></div>
            <div><br>
            </div>
            <div>73! Zbyněk, OK2PIN<br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <aside> ---------- Původní e-mail ----------<br>
              Od: OK1DOM <a href="mailto:ok1dom@seznam.cz"><ok1dom@seznam.cz></a><br>
              Komu: <a href="mailto:ok_vkv_list@lists.crk.cz">ok_vkv_list@lists.crk.cz</a><br>
              Datum: 24. 4. 2019 9:15:55<br>
              Předmět: Re: [Ok_vkv_list] Všeobecné podmíneky závodů na
              VKV - diskuse </aside>
            <br>
            <blockquote data-email="ok1dom@seznam.cz">
              <div>
                <div>Honzo,<br>
                  nějak nerozumím zejména jedné úvaze. Pokud se stanice
                  zúčastní jen 6 hodin a výsledky pošle do všech
                  kategorií, tak ve 24h bude nutně vzadu. To, co
                  popisuješ, nastane jen v případě, kdy stanice pojede
                  24h a vykousne 6h část a tu pošle ještě v 6h
                  kategorii.  Stačilo by omezení, že stanice hodnocená v
                  6h kategorii nesmí pracovat déle, než těch 6h.<br>
                  Potom by stanice 6h QRP by byla hodnocena jako 6hQRP, 
                  24hQRP, 6hLP, 24hLP, 6hHP, 24hHP, v těch dalších
                  kategoriích samozřejmě někde vzadu.<br>
                  <br>
                  GL! Mirek OK1DOM  <br>
                  <br>
                  <br>
                  Dne 21.4.2019 v 19:06 OK1VAO, Jan Karel napsal(a):<br>
                </div>
                <blockquote>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">ČRK připravuje úpravy Všeobecných
                        podmínek závodů na VKV. Hlavním důvodem je
                        sladění kategorií závodů tak, aby deníky byly
                        kompatibilní s vyhodnocováním na mezinárodní
                        úrovni. </span></font> </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Zavedení nových kategorií a
                        zařazování stanic do nich prošlo historickým
                        vývojem, který je na úrovni OK hodnocení a
                        mezinárodního hodnocení různý. Do OK národního
                        hodnocení byly kategorie low power do 100 W
                        (LP), QRP do 5 W a 6-ti hodinové kategorie
                        zaváděny postupně a dříve, než do hodnocení na
                        úrovni IARU, konkrétně LP kategorie se v OK
                        vyhodnocuje od roku 2011, QRP a 6h kategorie od
                        roku 2016. Od počátku byly stanice v těchto
                        kategorií současně uvedeny v celkové výsledkové
                        listině. Zařazení stanic do kategorií LP a QRP v
                        OK hodnocení probíhá automaticky na základě
                        deklarovaného výkonu v hlavičce edi souboru v
                        řádku SPowe, resp. podle PSect a času spojení v
                        logu do kategorie 6h. Motivací pro automatické
                        zařazení stanic do příslušné kategorie byla
                        snaha usnadnit stanicím administrativu s
                        manuální editací EDI souboru.</span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm" lang="cs-CZ"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Na mezinárodní úrovni (IARU) začaly
                        být od roku 2015 vyhodnocovány kategorie 6h
                        single a 6h multi, od ročníku 2018 byly
                        kategorie změněny tak, že přibyly kategorie
                        single LP, multi LP a 6h kategorie byly
                        sjednoceny do jedné (single a multi dohromady).
                        Zařazení do kategorií je v mezinárodním
                        hodnocení prováděno důsledně dle kategorie
                        deklarované v hlavičce EDI souboru (řádky PSect,
                        resp. Pband), nikoli automaticky, jako v OK.</span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm" lang="cs-CZ"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">V OK hodnocení máme v současnosti
                        kromě LP kategorie i kategorii QRP do 5 W. Další
                        rozdílem je to, že oproti OK hodnocení, kde jsou
                        pro dané pásmo vytvořeny tři výsledkové listiny,
                        celková, LP a QRP a účastníci s výkonem do 5 W
                        jsou ve všech třech výsledkových listinách v
                        mezinárodním hodnocení jsou dvě výsledkové
                        listiny a podle výkonu jsou účastníci pouze v
                        jedné z nich. Obě varianty mají své pro i proti.
                        V našem hodnocení si stanice mohou snadno
                        porovnat svůj výsledek se všemi, ale automatické
                        zařazení nefunguje, pokud v deníku není uveden
                        deklarovaný výkon.</span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Tyto rozdíly vyvolaly velkou
                        diskuzi a stížnosti i v případech kdy si OK
                        účastník poslal svůj deník do IARU hodnocení
                        sám. IARU Contets Workig Group CWG řešila
                        několik stížností nejen z OK a její pohled na
                        věc byl následující. IARU robot posílá e-mail
                        potvrzení o přijetí deníku a jeho zařazení do
                        kategorie, takže účastníci měli kontrolu nad
                        tím, do které kategorie jsou zařazeni.
                        Deklarované výsledky byly uvedeny na IARU
                        serveru několik měsíců před publikováním
                        předběžných a nakonec i finálních výsledků.
                        Pokud přišla námitka v době před publikováním
                        předběžných výsledků, tak ji bylo vyhověno a
                        stanice byla přeřazena do požadované kategorie.
                        Stížnostem po publikováním předběžných výsledků
                        již bylo vyhověno jen v případě, že původní
                        deník obsahoval kategorii low power v PSect. CWG
                        předpokládá od účastníků aktivní přístup.</span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm" lang="cs-CZ"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Důsledkem tohoto rozdílného
                        historického vývoje je stav, kdy mohou být
                        stanice uvedeny v mezinárodním hodnocení v jiné
                        kategorii, než v OK národním hodnocení. Tento
                        stav hodláme změnit a uvést do souladu.</span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Pokud bychom účastníky 6h kategorie
                        zařazovali také do celkové výsledkové listiny
                        (mimochodem se tak chybou v nastavení serveru
                        stalo v předběžných výsledcích 1.
                        subregionálního závodu v OK), tak by se mohlo
                        stát, že big guns pošlou deník do 6h, kterou s
                        velkou pravděpodobností vyhrají a budou
                        hodnoceny na předních místech v celkové
                        kategorii. Tím by podle nás došlo k znehodnocení
                        této kategorie a možná i jisté ztrátě motivace
                        stanic, kteří se účastní 6h z důvodu nemožnosti
                        odjet celý závod. Z těchto důvodů zatím
                        předpokládáme, že výsledkové listiny budou
                        odděleny. 6h byly zavedeny proto, aby i stanice
                        které se z různých důvodů nemohou zúčastnit
                        celého závodu měly svoje hodnocení.</span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">První kolo diskuze na toto téma
                        proběhlo na letošním MW setkání na začátku
                        dubna. 27.-28. dubna proběhne IARU Interim
                        meeting ve Vídni, na kterém bude projednáváno
                        několik příspěvků mimo jiné k podmínkám závodů a
                        IARU robotu na sběr a vyhodnocení závodů.
                        Původně jsme plánovali druhé kolo diskuze až po
                        této akci, protože je možné, že dojde ke změnám
                        v mezinárodních podmínkách. Koncem dubna vás
                        budeme informovat o výsledcích IARU schůzky. </span></font>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><br>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Prosíme vás o vaše názory na
                        zařazování deníků do výkonových kategorií včetně
                        6-ti hodinových kategorií ale i dalších podmínek
                        všeobecných závodů na VKV. Své příspěvky prosím
                        posílejte do <a href="mailto:ok_vkv_list@lists.crk.cz">ok_vkv_list@lists.crk.cz</a>
                        nebo <a href="mailto:vkvzavody@crk.cz">vkvzavody@crk.cz</a>.
                        Na základě diskuze se pokusíme udělat návrh změn
                        VPZ. <br>
                      </span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ"><br>
                      </span></font></p>
                  <p style="margin-bottom:0cm"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">za ČRK Honza ok1vao<br>
                      </span></font></p>
                  <br>
                  <pre>_______________________________________________
Ok_vkv_list mailing list
<a href="mailto:Ok_vkv_list@lists.crk.cz">Ok_vkv_list@lists.crk.cz</a>
<a href="http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list">http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list</a>
</pre>
                </blockquote>
                <br>
              </div>
              _______________________________________________<br>
              Ok_vkv_list mailing list<br>
              <a href="mailto:Ok_vkv_list@lists.crk.cz">Ok_vkv_list@lists.crk.cz</a><br>
              <a href="http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list">http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list</a><br>
            </blockquote>
            <br>
            <pre>_______________________________________________
Ok_vkv_list mailing list
<a href="mailto:Ok_vkv_list@lists.crk.cz">Ok_vkv_list@lists.crk.cz</a>
<a href="http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list">http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list</a>
</pre>
          </blockquote>
          <br>
        </div>
        _______________________________________________<br>
        Ok_vkv_list mailing list<br>
        <a href="mailto:Ok_vkv_list@lists.crk.cz">Ok_vkv_list@lists.crk.cz</a><br>
        <a href="http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list">http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list</a><br>
      </blockquote>
    </blockquote>
    <br>
  

</div>_______________________________________________<br>Ok_vkv_list mailing list<br>Ok_vkv_list@lists.crk.cz<br>http://lists.crk.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/ok_vkv_list<br></blockquote></body></html>