[Ok_vkv_list] Konečné výsledky z Polního dne mládeže 2022

vkvzavody na crk.cz vkvzavody na crk.cz
Čtvrtek Srpen 25 19:25:25 CEST 2022


Ahoj všem,

na webu vkvzavody.crk.cz jsou zveřejněny konečné výsledky z Polního dne 
mládeže 2022. Deníky stanice, které neuvedly ve svém deníku věk 
operátora byly použity pro kontrolu.

Pořadatel si je vědom toho, že použití OL značky ve vnitrostátním závodě 
je porušením podmínek, za kterých byla značka vydána a správně by 
stanice OL1R měla být vyřazena z hodnocení, nicméně s přihlédnutím k 
tomu, že chybu neudělal dětský operátor, ale jeho dospělý doprovod a k 
tomu, že chyba nezpůsobila nerovnost v soutěžení, v tomto případě 
výjimečně upustil od vyřazení z hodnocení a stanici OL1R v hodnocení 
ponechal. Toto neznamená, že v případě budoucího opakování situace se 
pořadatel zachová stejně.

Kategorie Sigle a Multi 145 MHz bez označení A nebo N nejsou oficiální 
výsledkové listiny a slouží pouze ke srovnání bez ohledu na použitý 
výkon v závodě.

73 Honza, ok1vao


Další informace o konferenci Ok_vkv_list